22 листопада 2018
Прозорі аукціони: нова процедура для реалізації майна підприємств-банкрутів
Нещодавно прийнятий Верховною Радою України Кодекс з процедур банкрутства цілковито змінює філософію процедури банкрутства, в тому числі налічує безліч новел у порядку продажу активів підприємства.
Оригінал статті опублікований у Юридичній газеті.

Нещодавно прийнятий Верховною Радою України Кодекс з процедур банкрутства цілковито змінює філософію процедури банкрутства, в тому числі налічує безліч новел у порядку продажу активів підприємства. Ці нововведення мають сприяти відкритості процедури торгів, швидкому продажу майна за вищою ціною і захистити права учасників та переможців аукціону. Адвокат, юрист фірми «Селепей, Волковецький і партнери» Назар Білоцерковець розповідає, як саме.

Новели, які сприяють відкритості процедури торгів

Новий Кодекс повністю змінив концепцію проведення аукціону. До цього часу торги у процедурі банкрутства були чи не єдиним видом торгів з продажу майна в Україні, які проводились за класичною процедурою продажу майна «з молотка», якій були притаманні закритість, засекреченість, контроль за ходом аукціону з боку організатора чи замовника тощо. Торги з продажу майна боржника часто використовувались для викупу майна підприємства його бенефіціарними власниками чи іншими наперед визначеними особами за якомога нижчу ціну. Це було можливим завдяки недоступності інформації про хід торгів і технічній можливості не допускати до участі в них тих осіб, яких наперед визначені переможці не контролюють.

Кодекс впроваджує обов'язковість продажу майна виключно в електронній торговій системі Prozorro.Sale, перевагами якої є:

 • Відкритість інформації про місце, час і дату проведення торгів, що сприятиме збільшенню кількості охочих взяти участь;
 • Можливість спостерігати за процедурою аукціону в режимі реального часу для всіх зацікавлених осіб;
 • Неможливість контролювати склад учасників шляхом технічного недопуску до участі в аукціоні певних осіб;
 • Зменшення ризиків продажу майна «своїми і для своїх» та за наперед визначену комфортну ціну.

Новели, які сприяють швидшому продажу майна

 • Чинний Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі — «Закон») надає можливість ліквідатору продавати майно банкрута протягом кількох місяців, а то й років. При цьому бенефіціарні власники підприємства чи інші зацікавлені особи, в інтересах яких може діяти ліквідатор, мають можливість використовувати активи боржника для ведення господарської діяльності, отримувати від нього прибутки і при цьому користуватись податковими пільгами підприємства-банкрута. Такі зловживання були можливими через те, що чинний Закон або взагалі не встановлював для ліквідатора чітких строків проведення дій (наприклад, поновлення аукціону після того, як він був визнаний таким, що не відбувся (ст. 55 Закону)), або ж надавав можливість врегулювати ці строки у договорі, укладеному між ліквідатором та біржею (наприклад, строків проведення першого, повторного та другого повторного аукціонів (ст.ст. 52, 65 Закону)). Для максимального нівелювання таких зловживань з боку ліквідатора новий Кодекс:

 • Встановлює строк, протягом якого ліквідатор має оголосити про проведення нового аукціону, якщо попередній визнано таким, що не відбувся;
 • Імперативно визначає строки проведення першого, повторного та другого повторного аукціонів, без можливості зміни цих строків будь-яким учасником у справі про банкрутство.

Новели, які сприяють продажу майна за вищою ціною

Чинний Закон надає одноосібно ліквідатору від імені боржника право визначати ряд умов продажу майна, як-от початкову вартість продажу майна, початкову вартість повторного і другого повторного аукціонів (ст.ст. 57, 65 Закону), а також отримувати згоду на продаж заставного майна лише від суду, без обов'язку отримання такої згоди у самого кредитора (ст. 42 Закону). Такі норми відкривали недобросовісним ліквідаторам шляхи для зловживань з метою продажу майна за нижчою ціною. Новий Кодекс:

 • Відносить до компетенції комітету кредиторів або забезпеченого кредитора визначати початкову ціну продажу, крок аукціону, а також вирішувати питання про можливість зменшення законодавчо встановленої початкової ціни повторного і другого повторного аукціонів; позбавляє ліквідатора права вирішувати ці питання одноособово;
 • Зобов'язує ліквідатора з метою продажу заставного майна перш за все звернутися для отримання згоди на його продаж до заставного кредитора, і лише у випадку отримання відмови — до суду;
 • Впроваджує абсолютно новий у цій сфері механізм продажу заставного майна безпосередньо кредитору, в заставі якого перебуває це майно, якщо воно не було продано на повторному чи другому повторному аукціоні. Це має захистити заставного кредитора від продажу цінного активу за безцінь на другому повторному аукціоні;
 • Скасовує можливість вже на першому аукціоні за згодою біржі та ліквідатора знижувати початкову вартість продажу майна. Ці норми мають вберегти майно банкрута від продажу за низькою ціною принаймні на найперших торгах.

Новели, що сприяють захисту прав учасників, потенційних учасників та переможців аукціону

Чинна редакція Закону містить ряд положень, застосування яких часто порушувало як права учасників аукціону та його переможців, так і потенційних учасників. До прикладу, сьогодні організатор аукціону може фактично з будь-яких підстав (адже ці підстави статтею 54 Закону не визначені) скасувати запланований аукціон, якщо, до прикладу, для участі у ньому зареєструвались «небажані» особи. Крім цього, суди могли визнавати недійсними результати аукціону за умови наявності певних порушень законодавства під час його підготовки і проведення, навіть якщо відсутність цих порушень не призвела б до продажу майна на кращих умовах.

Новим Кодексом введено ряд обмежень, які сприятимуть захисту прав та інтересів учасників і переможців аукціону, а саме:

 • Закріплено вичерпний перелік підстав для скасування запланованого аукціону;
 • Встановлено, що результати аукціону можуть бути визнані недійсними лише якщо допущені порушення перешкодили або могли перешкодити продажу майна за найвищою ціною. Цей підхід сьогодні відображений лише у судовій практиці, а відсутність його нормативного закріплення створювала можливості для зловживань з боку судів;
 • Механізм реалізації майна на майданчиках Prozorro.Sale дозволяє зупинити проведення явно незаконних торгів ще до їх закінчення, що дозволить попередити протиправне виведення майна з ліквідаційної маси, а не визнавати недійсними торги постфактум, коли майно вже було неодноразово відчужено;
 • Продаж майна на електронних торгах унеможливлює вплив особи чи групи осіб, які контролюють банкрутство, на вибір біржі, адже віднині організаторами аукціону будуть лише акредитовані майданчики, діяльність яких є прозорою;
 • Збільшено відповідальність організатора аукціону, якщо його дії перешкодили особі взяти участь або перемогли на аукціоні. Так, Кодекс, на відміну від чинного Закону, дозволяє такій особі стягнути з біржі штраф у сумі 10 відсотків від ціни, за якою майно було продане на аукціоні;
 • У чинному законодавстві нема чіткого визначення, який саме документ має підтверджувати факт придбання майна на аукціоні та виникнення права власності на майно у переможця: договір купівлі-продажу чи свідоцтво про придбання майна на аукціоні (ст.ст. 50, 75 Закону). Така невизначеність часто змушувала переможців оформлювати два документа одночасно, щоб уберегти себе від ризиків. Кодекс усуває цю колізію, зобов'язуючи переможця оформлювати лише свідоцтво.

На переконання юристів «Селепей, Волковецький і партнери», новий Кодекс з процедур банкрутства має «прокредиторський» характер і захищає насамперед осіб, яким боржник винен кошти. Тому є надії, що він підніме Україну в рейтингу країн за ефективністю процедур щодо неплатоспроможності та рівнем захисту бізнесу, наближаючи нашу державу до європейських стандартів продажу майна неплатоспроможних підприємств, метою якого є не виведення активів з власності банкрута, а реальне задоволення вимог кредиторів у максимально можливому розмірі.

Крім того, нова прозорість і зрозумілість процедур торгів сприятиме виводу у відкритий обіг великої кількості стресових активів — об'єктів з неврегульованою власністю, заставних та проблемних приміщень. З досвіду проектів, реалізованих фірмою «Селепей, Волковецький і партнери», такі об'єкти можуть привабити серйозних гравців ринків нерухомості, логістики, ритейлу, а це, в свою чергу, не просто сприятиме підняттю України в рейтингу Doing Business, а й реально підвищить стандарти ведення бізнесу в державі.

Автор: Назар Білоцерковець